*Hướng dẫn cách hát karaoke cho các bạn mới.
*Nếu bạn dùng Chrome mà không mở Flash được, hãy xem hướng dẫn. Bạn cũng có thể sử dụng Firefox, Cốc Cốc, hoặc một trình duyệt khác.
*Nếu gặp vấn đề với giao diện mới, bạn có thể trở về giao diện cũ
*Forum chia sẻ nhạc: Hulk's Blog, Lilom's Blog
*Các bạn lưu ý: Bắt đầu ngày 21/8, DK sẽ áp dụng giới hạn chuyển tim, xin đọc để biết thêm chi tiết.